home

EasyBrick

Nederlands  EasyBrick voor duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen staat in de laatste jaren hoog in de vaandels. Toch is het bouwen van een façade muur (spouwmuur) bijzonder ingewikkeld, duur, weinig effectief en zeker niet duurzaam. Want duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing.

Met het veranderen van de vorm van de baksteen wordt nu wel mogelijk deze nadelen te overwinnen.

De muur met EasyBrick bakstenen heeft de voordelen van een volle baksteenmuur – sterk, monoliet, goedkoop, onderhoudsvrij, niet milieubelastend plus het isolerende vermogen van een spouwmuur.
Dit is voor het eerst dat een muurconstructie alle belangrijkste eigenschappen in een heeft.

Lees verder..

 

English – EasyBrick for sustainable building 

Sustainable building has set great store in the last few years. Yet building a facade wall (cavity wall) is very complex, expensive, ineffective and certainly not sustainable, for sustainable building is more than energy conservation.
By changing the shape of a conventional brick, it is possible to overcome these disadvantages. Easy Brick is a large sized brick that reserves the good qualities of a solid brick. The wall with Easy Brick has the advantages of a solid brick wall – strong, monolithic, inexpensive, maintenance free, no environmental impact plus the insulation performance of a cavity wall.
This is
 the first time a wall construction has all the important features in one.
More..